DOWNLOAD : Kraakye Geng – I Like It MP3 Ft Kweku Smoke x Bosom Pyung

Kraakye Geng - I Like It MP3 Ft Kweku Smoke x Bosom Pyung

Kraakye Geng - I Like It MP3 Ft Kweku Smoke x Bosom Pyung

Stream and Download Kraakye Geng new song tagged “I Like It” Ft Kweku Smoke x Bosom Pyung MP3 By Kraakye Geng – I Like It LYRICS Ft Kweku Smoke x Bosom Pyung

 

PRAISE LYRICS

Afi s3sei na me dan na m3 si ewie
Mesi me getho mu na m3si ewie
Y3ko aa meko bi
Y33ba me ba
Na m3nya sikan dea ama akonta cos wiase mu
Obi nhw3 obi ba ee nti mey3 adwuma den na ma Gye pay
Ahaban yi m3ti so mintwi no pii
NSA den kakra bi minbo no mii
Friday Baako bi na ma clubi
Minya mmaayiwa Baako bi na ma chorki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *