DOWNLOAD MP3 : Daddy Lumba – Obi Ate Me So Buo

Daddy Lumba - Obi Ate Me So Buo

Daddy Lumba - Meka Woho by Abesteng

Stream and Download Obi Ate Me So Buo free Mp3 by Ghanaian Highlife Artist Daddy Lumba. Lyrics of Obi Ate Me So Buo Obi nsonmu oooo obi akoma 3te odo ahunu me ama ne yenmu ahy3 no mese obi ate me so buo odo ama obi ab3fa odo ahunu me ama ne y3nmu ahy3 no 2x twa wo sunu mu ooooo odo eii enhy3 wo oooo koko wu ooo twa wo y3mu may3 obi bia seisei de3 na obi agy3 me aboso obi y3nmu, mede me ho nyinaa ma odo, odo aaa medo no nti odo afa me se wanya me fo odo se me da low

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *